Alergeny

Alergen je látka schopná navodit alergickou reakci.

Reakce přecitlivělosti může být vyvolána velkým množstvím různých látek, obsažených např.  v pylech rostlin, zvířecí srsti, domácích roztočích, lécích, potravinách, konzervačních látkách, různých chemikáliích či hmyzích jedech.

Pyly vyvolávají klasickou pylovou alergii (zánět spojivek a rýmu). Mohou však vyvolávat i astma, kopřivky a ekzémy. Jako alergeny rozlišujeme pyly travin, pyly dřevin z různých čeledí, pyly plevelů a bylin. Pyly, které mohou vyvolávat dechové obtíže, většinou přenáší vítr. Rostliny, které k opylení potřebují hmyz, bývají málo alergizující.

Existují zkřížené reakce mezi různými rostlinami. U alergika na jednu rostlinu je velké riziko, že bude reagovat i na ostatní rostliny ze stejné čeledi.

Alergie na zvířata jsou se vzrůstajícím počtem domácích zvířat stále častější. Mohou se projevit při přímém kontaktu se zvířetem, ale také v nepřímém kontaktu. Nejčastější alergií na zvířata je alergie na kočky. Kočičí alergen je velmi drobný a snadno se šíří vzduchem. Alergeny zůstávají v místnosti ještě dalších 6 měsíců. Často se vyskytují alergie na psy nebo hlodavce a velmi prudkou reakci vyvolává koňský alergen.

V případě alergie na plísně se často vyskytují i další přidružené alergie, nejčastěji na pyly. Alergie se může vyskytovat na venkovní i vnitřní plísně. Hlavními projevy jsou rýma, kašel nebo astma. Plísně se vyskytují v ovzduší celoročně, ale podobně jako pyly mají i plísně svůj biologický rytmus. Každý druh plísně má své období, kdy dochází k největšímu uvolňování spor.

Častou příčinou respiračních alergií jsou roztoči, kteří se vyskytují v prachu v domácnosti. Roztoči nemají rádi nízké teploty. Ideální podmínky k jejich rozmnožování, teplo a vlhkost, nabízí postel nebo plyšové hračky dětí.

V poslední době dochází především u dětí ke zvýšenému výskytu potravinových alergií. Hlavním důvodem se zdá být předčasné zařazování příkrmů do stravy kojence. WHO (Světová zdravotnická organizace) proto nedoporučuje zařazování příkrmů do stravy před 6. měsícem věku dítěte. Trávicí systém mladších kojenců je ještě nezralý a snadno tak dochází ke vzniku senzibilizace na různé potraviny.

Klinické projevy potravinové alergie jsou velmi různorodé, ale nejčastěji postihují kůži. V některých případech se nejedná o alergii, ale o tzv. potravinovou intoleranci. Projevuje se formou svědění nebo kopřivky při požití většího množství potravin bohatých na histamin nebo tyramin (vejce, rajčata, ryby, čokoláda, jahody). Při požití menšího množství se problém neobjevuje. V tomto případě se nejedná o klasickou alergii.

Mnohočetné potravinové alergie jsou vzácné. Ve většině případů je jedinec alergický na jedinou potravinu.

Alergie se může vyskytovat také na léky. Mezi nejčastější patří alergie na antibiotika nebo anestetika. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu se týká především včelího a vosího bodnutí.