Léčba alergie

Životní prostředí

Je třeba maximálně omezit kontakt s alergenem vyvolávajícím reakci. Základem jsou vždy režimová opatření, která musí dodržovat alergik, ale i jeho nejbližší okolí. Podle typu alergenu jsou doporučována různá režimová opatření. U všech alergií je ale třeba také omezit spolupodílející se faktory – pasivní a aktivní kouření nebo používání aerosolů (laky, úklidové prostředky).

Léky

Obecně lze říci, že léčba spočívá v podávání antihistaminik, lokálních léků v případě očních a nosních potíží a protizánětlivých léků u astmatu.

Antihistaminika jsou léky, které působí proti účinku histaminu, látce podílející se na vzniku alergické reakce. Jsou určeny k celkovému nebo lokálnímu (očnímu nebo nosnímu) podání. Při vystavení silnému alergenu nebo nástupu alergických projevů je potřeba mít k dispozici úlevové léky.

V případě pylových alergií je třeba zahájit léčbu ve správný okamžik. Kdy s léčbou začít, může pomoci pylový kalendář. Při lehké alergii stačí nasadit léky v okamžiku, kdy se objeví první příznaky potíží. Je také rozumné vzít si léky v případě očekávaného velkého vystavení pylům. V případě rýmy a zánětu spojivek se nejčastěji jedná o léky ze skupiny antihistaminik. U těžkých pylových alergií je vhodné začít léčbu dříve, než se objeví příznaky.

V některých případech je vhodná desenzibilizace. Spočívá v podávání postupně se zvyšujících dávek alergenu. Desenzibilizace má svá jasná pravidla a je prováděna jen na specializovaných pracovištích.