Co je alergie?

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na jinak neškodné látky v okolním prostředí. Počet alergických pacientů celosvětově stále stoupá. V České republice trpí některým typem alergie 20 – 30% populace. Jedinec se s alergickou dispozicí rodí, ale zatím neexistuje jasné vysvětlení, proč se alergie objeví zrovna v konkrétním období života. První projevy alergie se často vyskytují již u dětí, ale její projevy se mohou vyskytnout v kterémkoliv věku.

Jaké jsou příčiny zvýšení výskytu alergií?

Zdá se, že se zvyšující se civilizační úrovní přibývá alergiků. Z vlivů přispívajících k rozvoji alergií je největší význam přisuzován znečištění životního prostředí, způsobu života, stravovacím návykům a genetickým vlivům. Známým rizikovým faktorem je kouření matky v těhotenství a po narození dítěte. Předčasné zařazování příkrmů do stravy kojence je jedním z významných faktorů pro vznik potravinových alergií.

Je alergie dědičná?

S dispozicí stát se alergikem se rodíme, ale až setkání s alergenem z nás alergika udělá.

Dědičně podmíněný sklon ke vzniku alergie se nazývá atopie. Atopik je tedy člověk s predispozicí ke vzniku alergie, který má sklon k tvorbě IgE protilátek jako odpovědi již na nízké dávky určitých jinak dobře tolerovaných zevních alergenů. U atopiků se ale alergie nemusí nikdy klinicky projevit.

Při znalosti výskytu alergií v rodině můžeme určit přibližné riziko vzniku alergie u dětí.

Není-li nikdo z rodičů alergický, je riziko vzniku alergie 10%.

Je-li sourozenec alergik, je riziko pro další dítě 30%.

Je-li jeden z rodičů alergik, je riziko 40%.

Jsou-li oba rodiče alergici, je riziko 60%.

Mají-li oba rodiče stejný typ alergie, riziko se zvyšuje na 70 %.